งานอื่นๆ

งานวิทยากร

อีกความภูมิใจของกุ๊ก คือการได้เป็น วิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่สะสมมา การพัฒนาความสามารถ การสร้างแรงบันดาลใจ  ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน ผู้ที่มีความสนใจในการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าวฝึกหัด

นอกจากจะเป็นการส่งต่อและผลักดันคนรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองเมื่อได้เห็นแววตาที่กระหายใคร่รู้วิชา ของผู้เรียนผู้ได้รับการอบรม และอิ่มใจอย่างยิ่งผู้เรียนเมื่อสามารถนำความรู้จากการบ่มเพาะไปใช้งานจนสำเร็จ  เท่ากับเราได้สร้างคนคุณภาพมารันวงการ มาสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน

ผลงานพิธีกรโทรทัศน์

  • ผู้ฝึกสอนผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่
  • วิทยากร ทักษะการสรุปประเด็น มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วิทยากรพิเศษ บรรยายรายวิชาบัณฑิตในอุดมคติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • คอร์สพิธีกร pop-up class
  • โครงการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับเยาวชน
  • โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับสตรี

ตัวอย่างงานวิทยากร

สนใจติดต่องานกับกุ๊ก

งานพิธีกรงานแต่ง

สนใจติดต่องานกับกุ๊ก